En dansk klimalov

NOAHs klimasider

En dansk klimalov


NOAH fremlagde allerede i 2010 kravet om at få en dansk klimalov med klare, lovfæstede mål for vores reduktioner af drivhusgasser. Selv om kravet blev bakket op af 10.000 underskrifter, skete der ikke noget. Siden er kravet vokset, og nu, i sommeren 2019, er der gode udsigter til, at der kan komme en klimalov.


Men det er langt fra ligegyldigt, hvordan en sådan klimalov bliver skruet sammen. Den må først og fremmest tage udgangspunkt i, at Danmark skal påtage sig ansvaret for, at den globale opvarmning holdes så tæt på 1,5 grader som overhovedet muligt. At holde den globale opvarmning under 1,5 grader må desværre på nuværende tidspunkt siges at være helt urealistisk, men med en massiv indsats specielt fra de rige lande, som Danmarks tilhører, er der stadig en chance for at afværge en klimakatastrofe.


Læs mere om NOAHs forslag til en klimalov på klimasitet og i en selvstændig pdf.publikation.