Hvad skal vi gøre

Hvad skal vi gøre?


Ønsker vi at efterlade et kaotisk klima til de kommende generationer? Vi er allerede godt på vej. Det bliver næsten umuligt at undgå en temperaturstigning på 2 grader eller mere, som klimaforskerne anbefaler. Det betyder ikke, at vi bare skal lade stå til. Gør vi det, kan konsekvenserne blive så brutale, at det vil bringe vores samfund i knæ. Vi oplever allerede meget større konsekvenser af en temperaturstigning på 1 grad, end klimaforskerne forudsagde for blot 10 år siden.


Hvad skal vi så gøre? De rige lande er ansvarlige for langt den største andel af de globale udledninger. Derfor er det også nødvendigt, at det er de lande, der skærer mest ned på udledningerne af drivhusgasser. Og det skal ske hurtigt. De rige landes vækstbaserede livsstil kan ikke overleve. Uendelig økonomisk vækst er i sin natur umulig, og derfor er det meningsløst at blive ved med at forsøge at puste liv i en grundlæggende destruktiv forbrugs- og produktionsvækst. En bæredygtig omstilling til et samfund, der er baseret på vækst i kvalitet og balance med det omgivende miljø er, hvad vi har brug for.


Det lyder umiddelbart meget dyrt og næsten umuligt. Men det er forkert. Det er ikke let, men langt fra umuligt, og det er, på trods af hvad nogle prøver at bilde os ind, ikke nødvendigvis særlig dyrt. Slet ikke sammenlignet med det som omfattende klimaforandringer vil betyde af udgifter. Tværtimod vil det give os en række fordele ud over at begrænse den globale opvarmning, først og fremmest fordele af miljømæssig og sundhedsmæssig art.


Vores grådige forbrug af de fossile brændsler påfører os nemlig en række andre problemer end et varmere klima. Olieforurening af havene og kysterne, forurening af grundvandet, beslaglæggelse af land til minedrift, kulmineulykker, skove og søer, som er ødelagt af forsuring osv. Hertil kommer vores afhængighed af andre landes energiressourcer. Det betyder risiko for forsyningsproblemer, hvis der er internationale kriser, og det betyder svingende energipriser, som gør vores økonomi usikker.


Også det industrielle landbrug påfører os langt flere problemer end udledningen af drivhusgasser – hvilket er slemt nok. Det samme gør fældning af skovene og efterfølgende forarmning af biodiversiteten gennem oprettelse af plantager o.a. monokultur.


Hvis vi er kloge, kan vi bruge den samfundsomstilling, der er nødvendig, til at udligne den enorme ulighed, der i dag eksisterer mellem den fattige og den rige del af verden. En ulighed, som er roden til en væsentlig del af de konflikter og den frygt for terror, som præger nutidens samfund.


Vi kan ikke undgå konsekvenserne af de klimaændringer, vi allerede har sat i gang. Men vi kan måske undgå en kaotisk fremtid, hvis vi meget hurtigt reducerer vores udledning af drivhusgasser og iværksætter en bæredygtig omstillingsproces.