Fremtidens konsekvenser

De fremtidige konsekvenser


Klimaet har allerede ændret sig, og ændringerne vil blive mere omfattende og alvorlige i fremtiden. Nogle ændringer er uundgåelige, fordi klimaet reagerer langsomt på vores udledninger af drivhusgasser. Men hvis vi griber hurtigt ind for at reducere udledningerne, kan vi stadig nå at begrænse skaderne.


Lader vi derimod stå til, vil konsekvenserne blive omfattende for naturen og for både verdens rige og fattige samfund. Ingen vil gå fri. Vi vil se tørke og oversvømmelser i et omfang, der langt overstiger det, vi ser i dag. Det vil betyde sult og hungersnød for mange hundrede millioner flere end i dag. Vi vil se omfattende mangel på ferskvand og sandsynligvis millioner af miljøflygtninge fra lavtliggende kystområder og øsamfund efterhånden som havet stiger.


Klimaændringerne vil også gå hårdt ud over naturen. Et meget stort antal arter vil uddø. Økosystemerne vil ændre sig, og mange arter vil ikke kunne nå at tilpasse sig. Mange områder, som allerede i dag er tørre, vil blive forvandlet til ørken.


Fremtidens klima kan blive præget af overraskelser og uventede, hurtige skift. Vi vil formentligt se større vejrmæssige svingninger med både tørke, voldsom nedbør med oversvømmelser, kraftigere orkaner og flodbølger. Det er muligt at sige en del om konsekvenserne på kort sigt – og det kan blive slemt nok. Men på lang sigt kan klimaændringerne efter flere og flere forskeres mening true selve den menneskelige civilisations overlevelse, hvis vi ikke handler nu.

Læs pdf-hæfterne om klimaændringernes konsekvenser for mennesket og naturen