Drivhusgasserne

Drivhusgasserne


Mennesket har påvirket Jordens klima langt tilbage i tiden. Faktisk lige fra vi begyndte at fælde skoven og dyrke jorden. Vi ved, at der mange steder rundt om Middelhavet var store skove i oldtiden. Da disse skove blev fældet, påvirkede det lokalt klimaet kraftigt. Jorden tørrede ud, og det begyndte at regne mindre. Skovene fik sværere ved at etablere sig igen, og i dag er store områder i landene rundt om Middelhavet præget af tør buskvegetation, og oldtidens store skove er næsten forsvundet.


Efterhånden som Jordens befolkningstal er vokset, har mennesket påvirket klimaet mere og mere, og da vi med industrialiseringen begyndte at afbrænde fossile brændsler i et stadigt stigende omfang, begyndte vi samtidig at påvirke atmosfærens sammensætning og dermed hele Jordens klima.


Koncentrationen af drivhusgasser, specielt kuldioxid, CO2, i atmosfæren er vokset kraftigt. Kuldioxid kommer først og fremmest fra afbrænding af fossile brændsler i kraftværker, biler, fly osv. Fældning og afbrænding af Jordens skove giver også store CO2-udledninger samtidig med, at det lokalt ændrer nedbørsforholdene og fører sodpartikler med vinden helt til de arktiske områder. Landbruget og specielt det stigende kødforbrug medfører store udledninger af metan. Tusindvis af rutefly laver hver dag kondensationsstriber i den øvre atmosfære og ændrer på skyerne. Og der bliver flere og flere mennesker på Jorden. Menneskets aktiviteter påvirker Jordens klima mere og mere for hver dag, det går. Og det er først og fremmest den stigende udledning af drivhusgasser, der er årsagen.

Læs PDF-hæftet om drivhusgasserne