Ud af klimakrisen

Ud af klimakrisen  - Kort og kontant


Der er ingen mystik. Der er ikke noget nyt, der skal undersøges. Der er ingen tvivl om, hvad der skal gøres for at undgå klimakatastrofen. Overordnet set drejer det sig om at nedbringe vores udledninger af drivhusgasser til et minimum. Det vil sige ikke 50 procent eller 70 procent, men så tæt på 100 procent som muligt.


Dernæst skalvi sørge for, at optaget af CO2 i de naturlige systemer bliver så stort som muligt. Der findes i dag ingen tekniske løsninger, som er troværdige og uden en væsentlig risiko for voldsommme og ubehagelige bivirkninger.


Hvad skal der gøres?


1. Energiforbruget skal reduceres, specielt i den rige verden. Det er her hos os, at der bliver frådset voldsomt med energien.Et umådeholdent forbrug af energi til forbrugsvarer, mad, bilkørsel og flyrejser præger vores samfund. Frådseriet skal stoppe og vores energiforbrug skal effektiviseres. Kun på den måde kan vi hurtigt og økonomisk overkommeligt reducere udledningerne af drivhusgasser og omstille til vedvarende energi.


2. Brugen af de kulstofbaserede brændsler skal afvikles. Kul, olie og gas skal blive i jorden. Vi skal helt holde op med at bruge fossile brændsler til elproduktion, opvarmning og transport. Og vi skal helt ophøre med at bruge biomasse og biobrændsler. Og det skal ske hurtigt.


3. Ikke mere skovfældning. Skovene indeholder store mængder CO2. Vi skal standse skovfældning i Danmark som i resten af verden, og det er ikke nok bare at plante træer igen til erstatning for dem, vi fælder. Det tager nemlig lang tid før den frigivne CO2 bliver optaget igen i nye træer, og den tid har vi ikke. De eksisterende skove skal have lov til at ligge urørte hen i meget lang tid - dvs mange hundrede år - fremover, så den CO2, vi allerede har udledt, efterhånden kan blive optaget igen. CO2 bliver nemlig ikke kun optaget i biomassen, men også i jordbunden, hvor meget af den bliver aflejret, hvis skoven får lov til at være i fred. Og der skal plantes nye skove til erstatning for dem, der allerede er fældet.


4. Ned med kødforbruget. Vi skal standse det umådeholdne kødforbrug i den rige verden. Den industrielle kødproduktion skaber store mængder metan, og foderproduktion optager store arealer, hvor der burde vokse skov.


5. Vi skal have et klimavenligt landbrug. Det industrielle landbrug har ødelagt jordens muldlag og dermed forårsaget store udledninger af CO2. Skal landbruget spille en positiv rolle i en løsning af klimakrisen, kræver det en omstilling til landbrugsmetoder, som opbygger jordens muldlag i stedet for at nedbryde det.


Det er den rige verden, der har skabt klimaproblemet. Det er den rige verden, der skal løse det. Og der findes ingen smarte, teknologiske løsninger, som kan redde os fra at skulle ændre vores storforbrugende livsstil. Vi har ikke plads til mere vækst i det materielle forbrug. Tværtimod er det nødvendigt at skære ned på det materielle forbrug, hvis vi skal undgå en kommende klimakrise.

Læs sammenfatningen af NOAHs klimahandlingsplaner i pdf-hæftet: 

Kur mod klimakaos

Læs NOAHs klimahandlingsplaner

Handlingsplan for energisektoren

Handlingsplan for transportsektoren

Handlingsplan for arealanvendelse